ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

เก็บผลผลิตเกลือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯร่วมกันเก็บผลผลิตเกลือของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯในการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน