ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

หอยเป๋าฮื้อ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙