ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

สาหร่ายพวงองุ่นเกรดช่อ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กลับมาแล้ว