ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ลูกปลากะพงขาวไซส์ 1, 1.2, 1.5 นิ้ว

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ด่วน พร้อมส่ง