ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ซาลาเปาผักเบี้ย

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

“ผักเบี้ย” เป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อนำน้ำผักเบี้ยมาผสมในแป้งจะได้ “ซาลาเปา” สีเขียวจากธรรมชาติพร้อมกับไส้ปลายอ ซึ่งผลิตจากปลานวลจันทร์ทะเล