ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้างสด (Debouned Milkfish)

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ภูมิใจนำเสนอ…
ปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้างสด (Debouned Milkfish)

สินค้ายอดนิยมประจำฟาร์ม รสชาติอร่อย หาทานยาก
ปลานวลจันทร์ทะเลสดจากฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ใช้วิธีถอดก้างอย่างพิถีพิถันจากสมาชิกกลุ่มแปรรูปของฟาร์มเรา พร้อมส่งถึงมือทุกท่านแล้วค่ะ