ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

เกลือแกงธรรมชาติ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เกลือแกงธรรมชาติมาแล้ว ✨ เกลือแกงจากการผลิตของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เกลือธรรมชาติคุณภาพดีจากฟาร์มระบบ Zero Waste Farming โดยไม่มีการปล่อยของเสียจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อม ใช้ในการปรุงอาหาร-ถนอมอาหาร