ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

บทความวิชาการ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

คู่มือการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล

https://anyflip.com/eftvk/znlg/

การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) ด้วยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมี

https://anyflip.com/eftvk/xkxp/

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์

https://online.anyflip.com/pfgdz/nuvd/mobile/index.html

ประสิทธิภาพของระบบโปรตีนสกิมเมอร์

https://anyflip.com/keybv/whpq/

การเลี้ยงสาหร่ายลิ้นมังกร

https://anyflip.com/keybv/mrwz/

การใช้น้ำเกลือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาร์ทีเมีย

https://anyflip.com/keybv/mrwz/