ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

กิจกรรมโครงการ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล

นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

เก็บผลผลิตเกลือ

เก็บผลผลิตเกลือขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯ

ปล่อยสัตว์น้ำ

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

เก็บผลผลิตเกลือ

เก็บผลผลิตเกลือขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

เก็บสาหร่าย

สมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปลูกต้นโกงกาง

ปลูกต้นโกงกาง (สอบถามวันและเวลาก่อนล่วงหน้า)

ผูกสาหร่ายพวงองุ่น&ปลูกต้นโกงกาง

กิจกรรมท่องเที่ยวภายในฟาร์มทะเล

ปลูกต้นโกงกาง&ผูกแผงสาหร่าย 12 ตุลาคม 2566

“ปิดเทอมนี้…ว้าวุ่นกันที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ “

ปล่อยลูกกุ้งกลับบ้าน

“ปิดเทอมนี้…ว้าวุ่นกันที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ “

ปล่อยสัตว์น้ำ

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์

ปลูกต้นมะพร้าว

สมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ทำความสะอาด

สมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปล่อยสัตว์น้ำ

นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

เก็บสาหร่าย

-ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เก็บผลผลิตเกลือ

เก็บผลผลิตเกลือของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จุดเทียนชัย

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ปล่อยสัตว์น้ำ

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

เก็บต้นมะพร้าว

เก็บต้นมะพร้าวที่ตัดรอบๆ

เก็บผลผลิตเกลือ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ทำบุญฟาร์มทะเลฯ

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์

การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล

ปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาที่มีรสชาติดี เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม พบมากในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบุรีและบางส่วนของจังหวัดตราด เจริญเติบโตได้ดีในบ่อที่มีสารอินทรีย์หรือขี้แดดมาก

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบแผงแขวนในบ่อดิน

กิจกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก

การเปลี่ยนสารอาหารจากธรรมชาติเป็นรายได้

การเลี้ยงไรน้ำเค็มหรืออาร์ทีเมีย

การเพาะเลี้ยงไรน้ำเค็มเชิงพาณิชย์ในบ่อดิน