ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรมโครงการ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่และสมาชิก

เก็บสาหร่าย

เก็บสาหร่ายในร่องโซน 1

เก็บเกลือ

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

บันทึกเทปวีดีทัสน์

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์

ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เก็บขี้แดดนาเกลือ

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ทำความสะอาดบริเวณโรงเพาะฟักสัตว์ฺสองน้ำและบ้านพัก

ทำความสะอาดบริเวณโรงเพาะฟักสัตว์ฺสองน้ำและบ้านพัก

กิจกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดำเนินการสุ่มวัดขนาดตัวอย่างปลากะพงขาว เพื่อติดตามการเจริญเติบโต ในการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินและในระบบ Zero wa

กิจกรรมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ประจำเดือน กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดำเนินการสุ่มวัดขนาดตัวอย่างปลานวลจันทร์ทะเล เพื่อติดตามการเจริญเติบโต ในการทดลองการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อ

กิจกรรมเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ดำเนินการเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของหอย พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายใต้กิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงหอยแ

กิจกรรมเก็บสาหร่าย Big cleaning day 13/2564

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมเก็บสาหร่ายร่องน้ำโซน 1  ในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 13/2564 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าหน้าที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นำลูกหมึกหอม และหมึกกระดอง จากธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย มาเพาะฟักและนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

การคัดไซส์และจำหน่ายลูกปลากะพงขาว

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้ทำการเพาะเลี้ยงลูกปลากะพงและทำการค้ดไซส์ลูกปลา ซึ่งในสัปดาห์นี้เราคัดได้ไซส์ 1.8 นิ้ว จำนวน 8,880 ตัว และ 2 นิ้ว จำนวน 9,880 ตัว พร้อมจัดจำหน่ายในราคานิ้วละ 2 บาท

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งบ่อดิน

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งขาว ที่ทางฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้ทำการเลี้ยงในบ่อดินระบบ Zero waste ซึ่งใช้จุลินทรีย์ตระกูลบาซิลลัสในการเลี้ยง

ถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ และเกษตรกรขยายผล ร่วมให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา เป็นสารคดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๖๔

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ชายทะเลบริเวณพลับพลาทรงงาน

กิจกรรมเก็บเกี่ยวกุ้งขาวบ่อปูน

11 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งขาว ที่ทางฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้ทำการเลี้ยงในบ่อปูนขนาด 40 ตัน โดยเลี้ยงในระบบ Zero waste

การทดลองสูตรปลาส้มนวลจันทร์ทะเล

24 กรกฎาคม 2563 สมาชิกทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลฯ ทำการทดลอง สูตรปลาส้มนวลจันทร์ทะเล พัฒนาสูตรร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภ

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมนำเสนอกิจกรรมต่างๆของฟาร์มทะเลฯ ผ่านสื่อออนไลน์ให้คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวรับชม ในประกวดรอบสุดท้ายซึ่งเป็นรอบตัดสิ

โครงการอาหารปลอดภัยธารน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการอาหารปลอดภัยธารน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์(Care Box Organic Food & Snack) สนับสนุนปลานิลแดดเดียวจำนวน 139

กิจกรรมขึ้นเกลือBIG Cleaning Day ครั้งที่ 12/2564

6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมขึ้นเกลือในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 12/2564

กิจกรรม Kick Off มอบกล่องน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการอาหารปลอดภัยธารน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์(Care Box Organic Food & Snack) 

”โครงการอาหารปลอดภัยธารน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์”

22 มิถุนายน2564 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนปลานิลสด น้ำสาหร่าย และดอกเกลือ เพื่อนำไปประกอบอาหาร  ”โครงการอาหารปลอดภัยธารน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์”

กิจกรรม ย้ายลูกกุ้งจากบ่อเพาะชำ

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันย้ายลูกกุ้งจากบ่อเพาะชำ เข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งหนาแน่น เราจะทำการขยายผลผลิต

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตฟาร์มทะเล กุ้งบ่อดิน

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันจับกุ้งขาวไซส์ 60 ตัว/โล ที่ทางฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้ทำการเลี้ยงในบ่อดิน โดยเลี้ยงในระบบ Zero wasted  กุ้งของเราเป็นกุ้งปลอดสารตกค้าง

ประชุมติดตามผลงานพฤษภาคมและแนวทางการทำงานมิถุนายน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม

กิจกรรม Cleaning day 11/2564

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมทำความสะอาดบ่อ 60 ตัน ณ โรงเพาะสัตว์สองน้ำ เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ชายทะเลบริเวณพลับพลาทรงงาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

กิจกรรม Big cleaning day 10/2564

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมขึ้นเกลือในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 10/2564

กิจกรรม Big cleaning day 9/2564

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายและวัชพืชต่างๆ ณ ร่องน้ำโซน 1 ในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 9/2564

เก็บเกี่ยวกุ้งขาวหลังจากการเพาะเลี้ยง

21 พฤษภาคม2564 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันเก็บเกี่ยวกุ้งขาวหลังจากการเพาะเลี้ยง นำไปจำหน่ายต่อแก่ผู้บริโภคที่สนใจ

20 พ.ค. 64 ลำเลียงลูกกุ้งขาวลงเลี้ยง

20 พฤษภาคม 2564 ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำการลำเลียงลูกกุ้งขาวลงเลี้ยงในบ่อดิน

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี  ยังคงปิดให้บริการ

14 พฤษภาคม 2564 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี  ยังคงปิดให้บริการและทำตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) อย่างเคร่งครัด

สงกรานต์2564

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย 2564 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว ตามรูปแบบ New normal

กิจกรรม Big cleaning day 8/2564

7 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายและวัชพืชต่างๆ บริเวณพลับพลาทรงงาน ในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 8/2564

กิจกรรม Big cleaning day 7/2564

30 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายและวัชพืชต่างๆ บริเวณร่องน้ำโซน 1 ในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 7/2564

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น.คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 8 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัด

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสังห์ จังหวัดเพชรบุรี

2 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น.คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสังห์ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 57 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ซาลาเปาผักเบี้ย

18 มีนาคม 2564สมาชิกทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ทำการผลิตซาลาเปาผักเบี้ย ซึ่งพัฒนาสูตรโดยวิทยาลัยดุสิตธานี

คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

19 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 40 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจังหวัดเพชรบุรี 

ประชุมติดตามผลงานกุมภาพันธ์ และแนวทางปฏิบัติงานมีนาคม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564

ขึ้นเกลือ 5/2564

11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมขึ้นเกลือในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 5/2564

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ พร้อมด้วยนางสาวยุพเยาว์​  สายจันทร์​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

ขึ้นเกลือ 4/2564

2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมขึ้นเกลือในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 4/2564

กิจกรรมปล่อยลูกหมึกกระดอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมปล่อยลูกหมึกกระดองจำนวน 8,000 ตัว

การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ภาพ

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ นำองค์ความรู้การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล มาฝึกฝนและหาเทคนิคที่ทำให้ถอดก้างง่ายและเสียเนื้อน้อยที่สุด โดยมีสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการถอดก้างปลานว

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน มกราคม และแนวทางการปฏิบัติงานในกุมภาพันธ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 เดือนกุมภาพันธ์

2 กุมภาพันธ์ 2564 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี ยังคงปิดให้บริการและทำตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019(COVID19)อย่างเคร่งครัด

Big Cleaning Day 3/2564

25 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายและวัชพืชต่างๆ บริเวณร่องน้ำโซน 1 ในกิจกรรม BIG Cleaning Day

มาตรการป้องกันไวรัส COVID19

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ทำขวัญนาเกลือ 2564

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมสืบสานประเพณีพื้นบ้าน การทำขวัญนาเกลือ เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลทำนาเกลือ

ขึ้นเกลือ 2/2564

14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมขึ้นเกลือในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2563 และติดตามงานปี 2564

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2563 และติดตามงานปี 2564

กิจกรรม "สัตว์น้ำ ปรุงสุก มั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19"

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) “สัตว์น้ำ ปรุงสุก มั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. อาจารย์และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี จำนวน 200 ท่าน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 42 ท่าน

โรงเรียนวัดบ้านไร่ดำเนินสะดวก

18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านไร่ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีจำนวน 105 ท่าน

ประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ

ประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและคลองส่งน้ำ

ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและคลองส่งน้ำภายในฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ณ ห้องประชุมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามMacro1

ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามMacro1 ของเกษตรกรที่รับลูกพันธุ์ จากฟาร์มทะเลตัวอย่างฯไปเลี้ยงจำนวน 6 ราย

การสาธิตและสอนการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเลให้กับผู้ประกอบการ

การสาธิตและสอนการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ให้กับ ผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร จากจังหวัดระยอง ซึ่งได้นำทีมงานเข้ามาฝึกถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเลจำนวน 5 คน

บริษัท เอเซีย ฮับ จำกัด

3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. บริษัท เอเซีย ฮับ จำกัด ได้นำเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลกลาง จำนวน 43คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 93 คน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คณะจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันสถาปนากรมประมงปีที่ 94

กิจกรรม " ฮ๊อยยะ ชายฝั่ง" เปิดบูธ FISHERIES SHOP ณ บริเวณห้องประชุมอานนท์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี

คณะจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำนวน 40 คน

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

คณะจากสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเกษตรที่ทำนาเกลือของวิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางพลี

คณะจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางพลี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 คน

สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะจากสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันเกลือทะเลไทย มหาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 20 คน

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเฉลียงจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะจากสำนักงานเทศบาลตำบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100 คน

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

คณะจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 95 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

5 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. คณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 18 คน

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ

รประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ ณ. ห้องประชุมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะจากมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 13 คน

ฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการวางไข่ให้กับปลา

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทำการฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการวางไข่ให้กับปลา 2 ชนิดคือปลากระบอกท่อนใต้และปลานวลจันทร์ทะเล

ผงโรยข้าวผสมสาหร่ายพวงองุ่น

25 สิงหาคม 2563 ผศ.อรนงค์ ศรีพวาทกุล อาจารย์จากสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ

อบรมการทำบัญชีครัวเรือน

17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

คณะจากโครงการ ชมศิลป์ กินปู ดูปราสาท

คณะจากโครงการ ชมศิลป์ กินปู ดูปราสาท ซึ่งเป็นกิจกรรมวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวสัญจร ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี

อบรมสร้างรายได้กับ สาหร่ายพวงองุ่น

15 สิงหาคม 2563 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางเลือกใหม่เกษตรกรไทย สร้างรายได้กับ "สาหร่ายพวงองุ่น"

กศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางลี่

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางลี่ จังหวัดเลย

คณะองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี

18 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี

ร่วมกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน Royal Project 2563

วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2563 ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน Royal Project

ลูกกุ้งก้ามกรามMacro1

ยอดจำหน่ายลูกกุ้งก้ามกรามMacro1 วันนี้ 400,000 ตัว!!!

กิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 8/2563

2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมเก็บขยะบริเวณโซน 2

ทดลองปลาส้มนวลจันทร์ทะเล

26 มิถุนายน 2563 สมาชิกทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

แม่กุ้งก้ามกรามMacro1

แม่กุ้งก้ามกรามMacro1ที่พัฒนาสายพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

การประชุมกิจกรรมมหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง Royal Project

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกิจกรรมมหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง Royal Project

กิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 7/2563

19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร

สอนทำปลาส้มนวลจันทร์ทะเล

10 มิถุนายน 2563 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยดุสิตธานี มาให้ความรู้และสาธิตการทำ ปลาส้มนวลจันทร์ทะเล

ลูกกุ้งก้ามกรามMacro1

ขอบคุณเกษตรกร ที่ให้ความสนใจลูกกุ้งก้ามกรามMacro1 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

กุ้งก้ามกรามMacro1

ขอบคุณเกษตรกร ที่ให้ความสนใจลูกกุ้งก้ามกรามMacro1 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ 2

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

กิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 4/2563

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันขึ้นเกลือในกิจกรรม BIG Cleaning Day

ประชุม สมช.ฟาร์มเรื่องการควบคุมการติดเชื้อ โควิด19

การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคัดกรอง

ปลูกต้นไม้และปลูกป่า

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นทองอุไร

ปลูกต้นทองอุไร

ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิต

เจ้าหน้าที่ สมาชิก และนักศึกษาฝึกงาน ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกับประมงอำเภอบ้านแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ

กิจกรรม BIG Cleaning Day 16 พ.ค. 2562

16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงานและสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกัน ขึ้นเกลือ ในกิจกรรม BIG Cleaning Day

ม.เกษตรศาสตร์

อาจารย์ เจ้าหน้าทีและนิสิต ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ไหว้นาเกลือ

ทำพิธีทำขวัญนาเกลือ โดยมีการนำเครื่องเซ่นไหว้มาตั้งไว้แล้วบอกกล่าว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3

นางอาภรณ์ เทพพานิช นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษและนางสาวสุวรรณดี เทพศิริ พนักงานสถานที่ บ 2 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3

อบรมการเลี้ยงสาหร่ายรุ่นที่ 25

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น

คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3

คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3

กิจกรรมสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำ

เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงานและสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ แผนกกิจกรรมสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำร่วมกันสุ่มนับจำนวนลูกกุ้ง

การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล

ปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาที่มีรสชาติดี เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม พบมากในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบุรีและบางส่วนของจังหวัดตราด เจริญเติบโตได้ดีในบ่อที่มีสารอินทรีย์หรือขี้แดดมาก

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบแผงแขวนในบ่อดิน

กิจกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก

การเปลี่ยนสารอาหารจากธรรมชาติเป็นรายได้

การเลี้ยงไรน้ำเค็มหรืออาร์ทีเมีย

การเพาะเลี้ยงไรน้ำเค็มเชิงพาณิชย์ในบ่อดิน