ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Dec 04, 2023 Admin

0

คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dec 04, 2023 Admin

0

อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม...

อ่านต่อ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม

Dec 04, 2023 Admin

0

ชมรม cud nature โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Dec 04, 2023 Admin

0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...

อ่านต่อ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

CPF

Dec 04, 2023 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร...

อ่านต่อ

คณะประมง

Dec 04, 2023 Admin

0

นิสิตต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น...

อ่านต่อ

ประชุมครั้งที่ 1/2567

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ททท

Dec 04, 2023 Admin

0

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

มรภ.เพชรบุรี

Dec 04, 2023 Admin

0

นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

อ่านต่อ

มรภ.เพชรบุรี

Dec 04, 2023 Admin

0

นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dec 04, 2023 Admin

0

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการป...

อ่านต่อ

ค่ายพัฒนาเยาวชน

Dec 04, 2023 Admin

0

เยาวชนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Youth Camp)...

อ่านต่อ

ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส...

อ่านต่อ

มรภ.เพชรบุรี

Dec 04, 2023 Admin

0

นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dec 04, 2023 Admin

0

อาจารย์ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

อ่านต่อ

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าส...

อ่านต่อ

โรงเรียนบดินทรเดชา

Dec 04, 2023 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)...

อ่านต่อ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Dec 04, 2023 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล กรมประมง...

อ่านต่อ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

Dec 04, 2023 Admin

0

พนักงานราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง...

อ่านต่อ

ททท เพชรบุรี

Dec 04, 2023 Admin

0

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ปล่อยสัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

เทศบาลสำโรงเหนือ

Dec 04, 2023 Admin

0

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปรารการ ...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนกันยายน 2566

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านดอนมะขาม

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านดอนมะขาม...

อ่านต่อ

ร.ร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)...

อ่านต่อ

ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2และครู จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์...

อ่านต่อ

หจก.ธรรมชาติศึกษา

Dec 04, 2023 Admin

0

หจก.ธรรมชาติศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม Nature School ...

อ่านต่อ

หจก.ธรรมชาติศึกษา

Dec 04, 2023 Admin

0

หจก.ธรรมชาติศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม Nature School...

อ่านต่อ

TICA Connect ครั้งที่ 8

Dec 04, 2023 Admin

0

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

อ่านต่อ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

Dec 04, 2023 Admin

0

เจ้าหน้าที่กองทุนฯจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3...

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)...

อ่านต่อ

ส่วนหน้าสำนักพระราชวัง

Dec 04, 2023 Admin

0

พล.อ.ท.พิศณุ ไพบูลย์ รอป 904/905...

อ่านต่อ

ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี...

อ่านต่อ

ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร...

อ่านต่อ

จุดเทียนชัย

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

งานสวนสมเด็จฯ

Dec 04, 2023 Admin

0

ขอเชิญเที่ยวงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15 "สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่...

อ่านต่อ

12 สิงหาคม 2566

Dec 04, 2023 Admin

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

อ่านต่อ

ร.ร.วัดสีดาราม

Dec 04, 2023 Admin

0

ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) จ.ราชบุรี...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนสิงหาคม 2566

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

ถ่ายทำสารคดี

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ...

อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

Dec 04, 2023 Admin

0

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

อ่านต่อ

ปตท.

Dec 04, 2023 Admin

0

พนักงานในกลุ่ม ปตท....

อ่านต่อ

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี...

อ่านต่อ

สำนักงาน กปร

Dec 04, 2023 Admin

0

ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า"กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566"...

อ่านต่อ

๑๓ กรกฎาคม2566

Dec 04, 2023 Admin

0

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ...

อ่านต่อ

ร.ร.นารีวิทยา จ.ราชบุรี

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนจากโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี ...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนกรกฎาคม 2566

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี...

อ่านต่อ

4 กรกฎาคม2566

Dec 04, 2023 Admin

0

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...

อ่านต่อ

รถไฟ Kiha183

Dec 04, 2023 Admin

0

คณะทริปท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟ Kiha183...

อ่านต่อ

การติดตามงาน

Dec 04, 2023 Admin

0

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี...

อ่านต่อ

นายอำเภอบ้านแหลม

Dec 04, 2023 Admin

0

นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม...

อ่านต่อ

เทศบาลเมืองหนองปรือ

Dec 04, 2023 Admin

0

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี...

อ่านต่อ

ร.ร.โยธินบูรณะ

Dec 04, 2023 Admin

0

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

อ่านต่อ

กปร

Dec 04, 2023 Admin

0

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 5...

อ่านต่อ

จำหน่ายลูกปลากะพงขาว

Dec 04, 2023 Admin

0

ลูกปลากะพงขาวคุณภาพดี แข็งแรง ปลอดโรค...

อ่านต่อ

ประชุม

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ...

อ่านต่อ

มรภ.พระนคร

Dec 04, 2023 Admin

0

นักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ...

อ่านต่อ

รับมอบใบประกาศ

Dec 04, 2023 Admin

0

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

จิตอาสา ภาค 1

Dec 04, 2023 Admin

0

ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904...

อ่านต่อ

สจล วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Dec 04, 2023 Admin

0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ...

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีซามัว

Dec 04, 2023 Admin

0

H.E. Ms.Fiame Naomi Mata’afa นายกรัฐมนตรีซามัว และร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ...

อ่านต่อ

ประชุมการกัดเซาะชายฝั่ง

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนพฤษภาคม 2566

Dec 04, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

อบต.ศรีถ้อย

Dec 04, 2023 Admin

0

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้วย...

อ่านต่อ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Dec 04, 2023 Admin

0

คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dec 04, 2023 Admin

0

อาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป...

อ่านต่อ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

Dec 04, 2023 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

อ่านต่อ