ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ประชุม

Jun 09, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ...

อ่านต่อ

มรภ.พระนคร

Jun 09, 2023 Admin

0

นักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ...

อ่านต่อ

รับมอบใบประกาศ

Jun 09, 2023 Admin

0

นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

จิตอาสา ภาค 1

Jun 09, 2023 Admin

0

ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904...

อ่านต่อ

สจล วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Jun 09, 2023 Admin

0

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ...

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีซามัว

Jun 09, 2023 Admin

0

H.E. Ms.Fiame Naomi Mata’afa นายกรัฐมนตรีซามัว และร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ...

อ่านต่อ

ประชุมการกัดเซาะชายฝั่ง

Jun 09, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ...

อ่านต่อ

ประชุมเดือนพฤษภาคม 2566

Jun 09, 2023 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์...

อ่านต่อ

อบต.ศรีถ้อย

Jun 09, 2023 Admin

0

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้วย...

อ่านต่อ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Jun 09, 2023 Admin

0

คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Jun 09, 2023 Admin

0

อาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป...

อ่านต่อ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

Jun 09, 2023 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

อ่านต่อ