ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สำนักงานประมงจังหวัดตาก

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดตาก...

อ่านต่อ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

May 25, 2022 Admin

0

คณะนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

May 25, 2022 Admin

0

นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

อ่านต่อ

วปส

May 25, 2022 Admin

0

สำนักงาน คปภ...

อ่านต่อ

สนง.เกษตรและสหกรณ์

May 25, 2022 Admin

0

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

ประชุมติดตามงาน

May 25, 2022 Admin

0

เดือนเมษายน 2565...

อ่านต่อ

กรมประชา่สัมพันธ์

May 25, 2022 Admin

0

ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์...

อ่านต่อ

กองทัพภาคที่ 2

May 25, 2022 Admin

0

กองทัพภาคที่ 2...

อ่านต่อ

รับโล่เกียรติคุณ

May 25, 2022 Admin

0

เข้ารับโล่เกียรติคุณ...

อ่านต่อ

รับผู้ฝึกอบรม

May 25, 2022 Admin

0

ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904...

อ่านต่อ

ประชุมติดตาม

May 25, 2022 Admin

0

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ...

อ่านต่อ

ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

May 25, 2022 Admin

0

พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ...

อ่านต่อ

ปล่อยสัตว์น้ำ

May 25, 2022 Admin

0

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

May 25, 2022 Admin

0

นักวิชาการด้านสัตว์น้ำจากประเทศแทนซาเนีย...

อ่านต่อ

อำเภอสุพรรณบุรี

May 25, 2022 Admin

0

ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ...

อ่านต่อ

จิตอาสาพระราชทาน

May 25, 2022 Admin

0

พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ...

อ่านต่อ

ชมรมธรรมชาติศึกษา

May 25, 2022 Admin

0

ผู้ปกครองและเยาวชนจากชมรมธรรมชาติศึกษา Nature School...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

May 25, 2022 Admin

0

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร...

อ่านต่อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

May 25, 2022 Admin

0

นักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาย้อย ...

อ่านต่อ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี

May 25, 2022 Admin

0

นักเรียนระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 4 และครูผู้ดูแล ...

อ่านต่อ

ชมรมธรรมชาติศึกษา

May 25, 2022 Admin

0

ผู้ปกครองและเยาวชนจากชมรมธรรมชาติศึกษา Nature School ...

อ่านต่อ

ชมรมธรรมชาติศึกษา

May 25, 2022 Admin

0

เยาวชนจากชมรมธรรมชาติศึกษา Nature School...

อ่านต่อ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์

May 25, 2022 Admin

0

คณะนิติสาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำนวน 33 ท่าน ...

อ่านต่อ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

May 25, 2022 Admin

0

นายสมภพ พิทยาพันธุ์ นักเกษตรมูลนิธิฯ...

อ่านต่อ

นวัตกรรมไม้โกงกาง

May 25, 2022 Admin

0

ประชุมหารือเรื่องการนำนวัตกรรมไม้โกงกาง...

อ่านต่อ

จำหน่ายสินค้า

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลฯ...

อ่านต่อ

งานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือ

May 25, 2022 Admin

0

สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี...

อ่านต่อ

สินค้าของฟาร์ม

May 25, 2022 Admin

0

ชวนช็อปได้ที่ร้านหมายเลข9...

อ่านต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

May 25, 2022 Admin

0

คณะผู้บริหารและบุคลากร...

อ่านต่อ

กรมสารบรรณทหาร

May 25, 2022 Admin

0

คณะผู้บังคับบัญชาและบุคลากร...

อ่านต่อ

กิจกรรม table top sales

May 25, 2022 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี...

อ่านต่อ

คณะสิ่งแวดล้อม

May 25, 2022 Admin

0

นิสิตระดับปริญญาตรี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

สำนักงานเลขานุการ AFSIS

May 25, 2022 Admin

0

บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการ AFSIS...

อ่านต่อ

ขายสินค้า

May 25, 2022 Admin

0

จำหน่ายสินค้า...

อ่านต่อ

ออกบุธ

May 25, 2022 Admin

0

งานเทศกาลอาหาร "Cha-Am Food Festival" #ครั้งที่1...

อ่านต่อ

นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเล

May 25, 2022 Admin

0

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรม...

อ่านต่อ

กศน.เรียนรู้ สืบสานงานพ่อ

May 25, 2022 Admin

0

สร้างประสบการณ์และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ...

อ่านต่อ

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

May 25, 2022 Admin

0

นิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก...

อ่านต่อ

นักบริหารระดับกลาง

May 25, 2022 Admin

0

คณะนักบริหารระดับกลางจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ...

อ่านต่อ

เปิดฟาร์มทะเล

May 25, 2022 Admin

0

พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป...

อ่านต่อ

ร้านกาแฟ Seafarm coffee เปิดให้บริการ

May 25, 2022 Admin

0

ร้านกาแฟ Seafarm coffee เปิดแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยกาแฟหอมๆ เครื่องดื่มร้อน เย็น ปั่นหลายเมนู ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทางร้านเปิดให้บริการในรูปแบบ...

อ่านต่อ

จำหน่ายลูกปลากะพงขาว

May 25, 2022 Admin

0

เกษตรกรท่านใดสนใจลูกปลากะพง เพาะเลี้ยงโดยฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี 2, 2.5, 3 นิ้ว นิ้วละ 2 บาท ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ...

อ่านต่อ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

May 25, 2022 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔...

อ่านต่อ

Infographic การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมียเชิงพาณิชย์ ในบ่อแบบฟาร์ม

May 25, 2022 Admin

0

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ มีรูปแบบการเลี้ยงในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเลี้ยงแบบทั่วไป...

อ่านต่อ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

May 25, 2022 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

May 25, 2022 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔...

อ่านต่อ

ผลผลิตฟาร์มทะเลตัวอย่าง: เมล่อน

May 25, 2022 Admin

0

เมล่อนหวานหอมจากฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ...

อ่านต่อ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

May 25, 2022 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔...

อ่านต่อ

Seafarm ตามไปดูกรรมวิธีการทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่น

May 25, 2022 Admin

0

Seafarm ตามไปดู✨ ทำไมสาหร่ายพวงองุ่นของเราจึงกลายมาเป็นของดีประจำฟาร์ม?...

อ่านต่อ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วันฉัตรมงคล

May 25, 2022 Admin

0

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันฉัตรมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...

อ่านต่อ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

May 25, 2022 Admin

0

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะมีประกาศอื่นๆ เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

May 25, 2022 Admin

0

วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

อ่านต่อ

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ พร้อมเปิดให้บริการ

May 25, 2022 Admin

0

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และยังทำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 (COVID19) อย่างต่อเนื่อง...

อ่านต่อ

ทำความรู้จัก หอยเป๋าฮื้อ

May 25, 2022 Admin

0

หอยเป๋าฮื้อ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยเทคนิค RAS (recirculation aquaculture system) คือการเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน ร่วมกับการใช้สาหร่ายทะเลเป็นอาหาร...

อ่านต่อ

สาหร่ายพวงองุ่น infographics

May 25, 2022 Admin

0

"สาหร่ายพวงองุ่น"(Caulerpa lentillifera J. Agardh) สาหร่ายทะเลสีเขียว (green algae) อยู่ในครอบครัว Caulerpaceae มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กรวมกันเป็นช่อคล้ายกับพวงองุ่น หรือไข่ป...

อ่านต่อ

ทำความรู้จัก ปลาช่อนทะเล

May 25, 2022 Admin

0

ทำความรู้จัก “ปลาช่อนทะเล” ปลาช่อนทะเล หรือ Cobia, Black salmon, Black kingfish เป็นปลาทะเลอาศัยในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปทั้งอ่าว...

อ่านต่อ

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ปิดให้บริการชั่วคราว

May 25, 2022 Admin

0

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID19 ที่กำลังระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จึงขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว...

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย สาหร่ายพวงองุ่น

May 25, 2022 Admin

0

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ทางเลือกใหม่เกษตรกรไทยสร้างรายได้กับ "สาหร่ายพวงองุ่น" วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ฟรีจำนวนจำกัด...

อ่านต่อ

ตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 2563

May 25, 2022 Admin

0

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้...

อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

May 25, 2022 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

อ่านต่อ

"ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จ.เพชรบุรี" เปิดให้บริการตามปกติ

May 25, 2022 Admin

0

"ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จ.เพชรบุรี" เปิดให้บริการตามปกติ แต่มาตรการป้องกันยังเข้มข้นเหมือนเดิม เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าเยี่ยมชม...

อ่านต่อ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

May 25, 2022 Admin

0

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเจริญพระชันษา ๑๕ ปี ๒๙ เมษายน ๒๕๖...

อ่านต่อ

ประชุมแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

May 25, 2022 Admin

0

เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน...

อ่านต่อ

การป้องกันการติดเชื้อวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 )

May 25, 2022 Admin

0

การป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 )...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

May 25, 2022 Admin

0

8 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. คณะครูและนักศึกษาจาก สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

อ่านต่อ

ประชุม สมช.ฟาร์มเรื่องการควบคุมการติดเชื้อ โควิด19

May 25, 2022 Admin

0

ประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ รวมถึงตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร...

อ่านต่อ

ได้เข้าศึกษาดูงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

May 25, 2022 Admin

0

13 มีนาคม 2535 เวลา 10.00 น นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์สุข ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่...

อ่านต่อ

"เครือข่าย RCE ฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านแหลม เพชรบุรี"

May 25, 2022 Admin

0

ทำการส่งมอบลูกปลากะพงขาว จำนวน 4,000 ตัว เพื่อปล่อยลงในบ่อสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง...

อ่านต่อ

องค์การเครือข่ายสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

May 25, 2022 Admin

0

13 มีนาคม 2535 เวลา 09.30 น . องค์การเครือข่ายสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประกวด MISS & MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020...

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา)

May 25, 2022 Admin

0

7 มีนาคม เวลา 08.30 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา) จังหวัดยโสธร...

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

May 25, 2022 Admin

0

6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

May 25, 2022 Admin

0

อาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี...

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2สมุทรสาคร

May 25, 2022 Admin

0

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา

May 25, 2022 Admin

0

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

May 25, 2022 Admin

0

อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

May 25, 2022 Admin

0

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ...

อ่านต่อ

ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

May 25, 2022 Admin

0

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้าง อส ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น...

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

May 25, 2022 Admin

0

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

อ่านต่อ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน ...

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาตะเครา

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)...

อ่านต่อ

โรงเรียนเทพา

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทพา...

อ่านต่อ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ

May 25, 2022 Admin

0

คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ...

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านน้ำมวบ

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านน้ำมวบ...

อ่านต่อ

โรงเรียนห้วยหมาเอียง

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนห้วยหมากเอียง...

อ่านต่อ

โรงเรียนชลประทานวิทยา

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนชลประทานวิทยา...

อ่านต่อ

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ...

อ่านต่อ

โรงเรียนราษฏร์วิทยา

May 25, 2022 Admin

0

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งครูจากโรงเรียนราษฏร์วิทยา...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

May 25, 2022 Admin

0

คณะนักศึกษา พร้อมอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ...

อ่านต่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา...

อ่านต่อ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทพศิรินทร์...

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

May 25, 2022 Admin

0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 พร้อมคณะครูโรงเรียน บ้านแหลมวิทยา...

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

May 25, 2022 Admin

0

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม คณะครูและนักเรียน...

อ่านต่อ

โรงเรียนสมถวิล หัวหิน

May 25, 2022 Admin

0

คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 และครู...

อ่านต่อ

มรภ.นครสวรรค์

May 25, 2022 Admin

0

นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเกษตรศาสต ร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ...

อ่านต่อ

อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

May 25, 2022 Admin

0

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...

อ่านต่อ

สพป.เพชรบุรี เขต 1

May 25, 2022 Admin

0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1...

อ่านต่อ

ม.รังสิต

May 25, 2022 Admin

0

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์...

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

อ่านต่อ

อบต.พิปูน

May 25, 2022 Admin

0

องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช...

อ่านต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

May 25, 2022 Admin

0

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

อ่านต่อ

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด

May 25, 2022 Admin

0

พนักงานจากบริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด...

อ่านต่อ

เส้นทางศรัทธา

May 25, 2022 Admin

0

เส้นทางศรัทธา เพชรสมุทรคีรี...

อ่านต่อ

AIT

May 25, 2022 Admin

0

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)...

อ่านต่อ

เส้นทางศรัทธา

May 25, 2022 Admin

0

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

เปิดเส้นทางท่องเที่ยว

May 25, 2022 Admin

0

เส้นทางศรัทธา เพชรสมุทรคีรี...

อ่านต่อ

ดร.สุธี

May 25, 2022 Admin

0

รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์/ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต...

อ่านต่อ

ม.เกษตรศาสตร์

May 25, 2022 Admin

0

นักวิจัยจาก​ Institute of​ Tropical Bioscience and Biotechnology, Chinese Academy of​ Tropical​ Agriculture Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน...

อ่านต่อ

สัมมนา

May 25, 2022 Admin

0

.เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ...

อ่านต่อ

ม.รังสิต

May 25, 2022 Admin

0

อาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์...

อ่านต่อ

มรภ.บุรีรัมย์

May 25, 2022 Admin

0

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง...

อ่านต่อ

ม.เทคโนโลยีมหานคร

May 25, 2022 Admin

0

ชมรมพิทักษ์รักษ์สัตว์...

อ่านต่อ

เกษตรกร

May 25, 2022 Admin

0

คณะเกษตรกรจากจังหวัดจันทบุรี...

อ่านต่อ

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

May 25, 2022 Admin

0

นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล...

อ่านต่อ

สวก

May 25, 2022 Admin

0

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

May 25, 2022 Admin

0

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

อ่านต่อ

รายการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

May 25, 2022 Admin

0

รายการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพชรสมุทรคีรี...

อ่านต่อ

ร.ร.อนุบาลวัดต้นสน

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)...

อ่านต่อ

ร.ร. สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2...

อ่านต่อ

อบจ.จันทบุรี

May 25, 2022 Admin

0

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ...

อ่านต่อ

อบจ.จันทบุรี

May 25, 2022 Admin

0

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง...

อ่านต่อ

โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)...

อ่านต่อ

สำนักการลูกเสือ

May 25, 2022 Admin

0

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน...

อ่านต่อ

ระบบ QR Code

May 25, 2022 Admin

0

สรุปผลการดำเนินงานยกระดับขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีด้วยระบบ QR Code...

อ่านต่อ

ม.ศิลปากร

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรมชาวต่างชาติ จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี...

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านโป่งแย้

May 25, 2022 Admin

0

.คณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านโป่งแย้ จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

ร.ร.รัชตวิทยาคม

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนรัชตวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสนธิธรรม

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่-ชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนวัดสนธิธรรม ...

อ่านต่อ

คณะ EURASTI

May 25, 2022 Admin

0

ท่าน ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี. อดีตรองอธิบดีกรมประมงพร้อมคณะ EURASTI...

อ่านต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่และเกษตรกร จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนจากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...

อ่านต่อ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์

May 25, 2022 Admin

0

คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์...

อ่านต่อ

SEAFDEC

May 25, 2022 Admin

0

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

อ่านต่อ

สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ

May 25, 2022 Admin

0

บุคลากรของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ...

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านอ่างศิลา

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านอ่างศิลา...

อ่านต่อ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

May 25, 2022 Admin

0

9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ...

อ่านต่อ

มอบอุปกรณ์เพาะขยายพันธุ์ปูม้า

May 25, 2022 Admin

0

9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์สำหรับเพาะขยายพันธุ์ปูม้าให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารปูม้า...

อ่านต่อ

คณะเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

May 25, 2022 Admin

0

06 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 80 ท่าน...

อ่านต่อ

คณะรร.ยอเซฟอุปภัมภ์ จังหวัดนครปฐม

May 25, 2022 Admin

0

07 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะรร.ยอเซฟอุปภัมภ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 144 ท่าน...

อ่านต่อ

คณะกสน เขตบางกอก กทม

May 25, 2022 Admin

0

05 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกสน เขตบางกอก กทม จำนวน 20 ท่าน...

อ่านต่อ

คณะอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน

May 25, 2022 Admin

0

คณะอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน...

อ่านต่อ

รร.เทศบาล5 ห้วยทรายใต้ ชะอำ

May 25, 2022 Admin

0

รร.เทศบาล5 ห้วยทรายใต้ ชะอำ จำนวน 250 ท่าน...

อ่านต่อ

รร.ชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี

May 25, 2022 Admin

0

รร.ชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี จำนวน 109 ท่าน...

อ่านต่อ

คณะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

May 25, 2022 Admin

0

25 กรกฏาคม 2562 คณะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ...

อ่านต่อ

คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

May 25, 2022 Admin

0

คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 110 ท่าน...

อ่านต่อ

ม.นเรศวร จำนวน 74 ท่าน

May 25, 2022 Admin

0

ม.นเรศวร จำนวน 74 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ

May 25, 2022 Admin

0

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ จำนวน 228 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่จากอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่จากอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 130 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ...

อ่านต่อ

จัดอบรมเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแก่เกษตรกร จำนวน 50ท่าน

May 25, 2022 Admin

0

จัดอบรมเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแก่เกษตรกร จำนวน 50 ท่าน โดยมี ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย...

อ่านต่อ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยม

May 25, 2022 Admin

0

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ...

อ่านต่อ

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมฟาร์มทะเล

May 25, 2022 Admin

0

24มิถุนายน2562 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...

อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง แม่ยางประชานุเคราะห์

May 25, 2022 Admin

0

25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง แม่ยางประชานุเคราะห์ จำนวน 44 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงาน...

อ่านต่อ

อบต.เขาแหลม จังหวัดลพบุรี จำนวน 120 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จาก อบต.เขาแหลม จังหวัดลพบุรี จำนวน 120 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงาน...

อ่านต่อ

คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เข้ามาศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จำนวน 120 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ...

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 รร.วัดดอนไก่เตี้ย เข้ามาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะครู และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จำนวน 350ท่าน เข้ามาศึกษาดูงาน...

อ่านต่อ

คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาศึกษาดูงานฟาร์มทะเลตัวอย่าง

May 25, 2022 Admin

0

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ และรศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว ร่วมด้วยทีมวิจัย เข้ามาศึกษาดูงาน ฟาร์มทะเลตัวอย่าง...

อ่านต่อ

กระทรวงงานต่างประเทศ จำนวน 50 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่จาก กระทรวงงานต่างประเทศ จำนวน 50 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 40 ท่าน เข้ามาศึ

May 25, 2022 Admin

0

17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 40 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

อ่านต่อ

คณะรอง อธป. กรมประมง จำนวน 4 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะรอง อธป. กรมประมง จำนวน 4 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่จาก อบต.บางตะไนย์ เข้ามาศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

เจ้าหน้าที่จาก อบต.บางตะไนย์ จำนวน 40 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ

เที่ยวตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพชรบุรี

May 25, 2022 Admin

0

วันที่ 13 ตุลาคม ครบรอบ 2 ปี การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เชื่อว่าทุกคนยังน้อมรำลึกถึง...

อ่านต่อ

งานฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต@โรบินสันเพชรบุรี

May 25, 2022 Admin

0

งานส่งเสริมช่องทางการตลาดนำผลผลิตจากเกษตรกรและสินค้าของดีชุมชนสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาผู้ผลิตงานฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต@โรบินสันเพชรบุรี 18-23 ตุลาคม 2561 ...

อ่านต่อ

คณะเจ้าหน้าที่ จากบริษัทซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน)เข้ามาศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น คณะเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนา...

อ่านต่อ

เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี เข้ามาศึกษาดูงาน

May 25, 2022 Admin

0

8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชน จากเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี...

อ่านต่อ