ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

รับมอบใบประกาศ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบหมายให้ นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณการฝึกหลักสูตรจิดอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค1)รุ่นที่ 3/66 ให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี