ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ทำบุญฟาร์มทะเลฯ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตำรวจพลร่ม และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์