ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

เส้นทางศรัทธา

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ/สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางศรัทธา เพชรสมุทรคีรี จำนวน 40 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรีปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ให้การต้อนรับ