ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ประชุมติดตามงาน

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2565 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม