ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

สนง.เกษตรและสหกรณ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมอบหมายให้นายอดิศักดิ์ คลังนาค นักวิชาการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานด้านประมงและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี