ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

โรงเรียนบ้านน้ำมวบ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านน้ำมวบ จำนวน 50 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี