ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประชุม

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2566 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม