ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 เดือนกุมภาพันธ์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

2 กุมภาพันธ์ 2564 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี ยังคงปิดให้บริการและทำตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019(COVID19)อย่างเคร่งครัด
โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงชื่อหรือแสกนไทยชนะก่อนเข้าทำงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิและจอดรถหน้าป้อมยามทุกคัน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้