ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด้จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา 

https://youtu.be/56yI1aWSzvY