ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณชายหาดหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น