ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ประชุมเดือนพฤษภาคม 2566

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2566 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีข้าราชการ และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม