ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

บันทึกเทปวีดีทัสน์

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

9 ธันวาคม 2564  นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเกษตรกรจากฟาร์มขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจังหวัดเพขรบุรี ร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สาหร่ายพวงองุ่น ฟื้นชีวิตชาวประมง เนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบ 90 ชันษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นเรื่องราวของเกษตรกร ที่เข้ามาฝึกอบรมฝึกอาชีพ รวมทั้งที่เข้ามาเป็นสมาชิกของฟาร์มทะเลฯ แล้วกลับออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจนประสบความสำเร็จ หมดหนี้สิ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น