ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ทำความสะอาด

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายในร่องโซน 1
ในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 3/2565 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี