ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนจากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 139 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี