ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ร.ร.บ้านโป่งแย้

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

6 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.คณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านโป่งแย้ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 95 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุ