ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.  คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ จำนวน 68 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี