ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ภาพ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ปลานวลจันทร์ทะเล (Milkfish)

เป็นปลาที่มีลักษณะโดดเด่นคือมีก้างเยอะกว่า 200 ชิ้น จึงทำให้ไม่นิยมนำมาบริโภค

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จึงนำองค์ความรู้การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล มาฝึกฝนและหาเทคนิคที่ทำให้ถอดก้างง่ายและเสียเนื้อน้อยที่สุด 

แนวก้างของปลานวลจันทร์ทะเลจะมีทั้งหมด 4 แนว ตามภาพ