ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

เกลือแกง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การผลิต : การผลิตเกลือแกง เป็นการสูบน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่เก็บกัก รอให้น้ำระเหยและเกลือในน้ำทะเลตกผลึก  ได้เป็นเกลือเม็ดหรือผลึกเกลือสีขาวบริสุทธิ์ 
วิธีใช้ : ใช้ประกอบอาหารตามครัวเรือน เก็บอาหารหมักดอง
สรรพคุณ : ใช้สำหรับปรุงรส และสามารถนำมาทำน้ำเกลือ ช่วยรักษาอาการไอ รักษาอาการคันทางผิวหนัง
ขนาดบรรจุและราคาจำหน่าย
ขนาดบรรจุ  150 กรัม ราคา 55 บาท