ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ดอกเกลือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วิธีใช้ : ใช้ประกอบอาหารตามครัวเรือน แช่ในน้ำเพื่อล้างแผล
การผลิต : ดอกเกลือเป็นเกลือที่เกิดขึ้นอันดับแรกๆ โดยจะตกผลึกลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ ผู้ผลิตต้องช้อนตักขึ้นในช่วงเช้าตรู่ ก่อนจะตกลงสู่ก้นพื้นนาเกลือ
สรรพคุณ : ดอกเกลือมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้ปรุงรสอาหาร บำรุงผิวพรรณ    ล้างแผลและฆ่าเชื้อโรคต่างๆ
ขนาดบรรจุและราคาจำหน่าย
ขนาดบรรจุ  60  กรัม ราคา 120 บาท

Link ไปยัง Facebook