ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

ปลานวลจันทร์แดดเดียว

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การผลิต : นำปลานวลจันทร์ทะเลที่ผ่านการถอดก้างออกแล้ว หมักด้วยซีอิ๊วขาว แล้วนำไปตากแดด จากนั้นจึงนำมาบรรจุถุงปิดผนึกสุญญากาศและแช่ตู้เย็นบริเวณช่องแช่แข็ง (อุณหภูมิ – 18 องศาเซลเซียส)

วิธีรับประทาน : นำมาทอดให้สุก รับประทานคู่กับผักสดหรือน้ำพริก

วิธีเก็บรักษา : เก็บผลิตภัณฑ์ ปลานวลจันทร์ทะเลแดดเดียว ในตู้เย็นบริเวณช่องแช่แข็ง (อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บรักษาได้นาน 2-3 เดือน

การขนส่ง : นำผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์ทะเลแดดเดียวที่ผ่านการแช่แข็ง ห่อด้วยกระดาษอย่างน้อย 2 ชั้น บรรจุในกล่องโฟม สามารถเก็บรักษาได้นาน 15 ชั่วโมง เมื่อนำออกจากกล่องโฟม ให้เก็บรักษาในตู้เย็นบริเวณช่องแช่แข็งทันที

ขนาดบรรจุและราคาจำหน่าย
ขนาดบรรจุ 500-600 กรัม ราคา 120 บาท
ขนาดบรรจุ 700-800 กรัม ราคา 145 บาท
ขนาดบรรจุ 900-1,000 กรัม ราคา 170 บาท

Link ไปยัง Facebook