ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ม.เทคโนโลยีมหานคร

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.อาจารย์และนักศึกษาจากชมรมพิทักษ์รักษ์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 152 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ จังหวัดเพชรบุรี