ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรมปล่อยลูกหมึกกระดอง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมปล่อยลูกหมึกกระดองจำนวน 8,000 ตัว โดยหมึกกระดองเหล่านี้ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้รับไข่หมึกกระดองมาจากธนาคารปูคลองวัว และธนาคารปูแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งไข่หมึกกระดองจะติดมากับเครื่องมือประมงในขณะที่ทำการประมง ปกติแล้วไข่หมึกเหล่านี้จะถูกดึงทิ้งหรือปล่อยให้เน่าเสีย ฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงนำไข่หมึกกระดองเหล่านี้มาฟักและอนุบาลก่อนแล้วจึงนำไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตหมึกกระดองในแหล่งน้ำธรรมชาติ