ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

การวางแผนส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้และกิจกรรมCSR

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

17 กันยายน 2564

นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ พร้อมด้วยนายธราพงษ์ รักขนาม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และนายพรชัย คุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี/ที่ปรึกษาชมรมมัคคุเทศก์อาชีพเพ็ชร์บุรี ร่วมหารือวางแผนส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้และกิจกรรมCSR ในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างเพชรบุรี