ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในทะเล

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมอบหมายให้ น.ส.ยุพเยาว์ สายจันทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในทะเล" กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะการทำการประมง โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก โดยนำทีมสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ สาธิตการสร้างแพเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก(วนิดาฟาร์ม) หมู่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร