ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

น้ำชาเขียวนมสด

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

น้ำเชียวนมสด รสชาติเข้มข้น สดชื่น