ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

กิจกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙