ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙