ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

หน้ากากอนามัย

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

“หน้ากากอนามัยรักษ์สิ่งแวดล้อม” สินค้าคุณภาพจากชุมชน
✔️ ป้องกันแบคทีเรียได้
✔️ ระบายความร้อนได้ดี
✔️ ซักซ้ำได้
ราคาชิ้นละ 35 ฿ ซื้อได้ที่ ร้านค้าผลิตภัณฑ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ