ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

เก็บขี้แดดนาเกลือ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บขี้แดดนาเกลือ
ในกิจกรรม BIG Cleaning Day ครั้งที่ 15/2564 ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี