ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กรมสารบรรณทหาร

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.คณะผู้บังคับบัญชาและบุคลากรของกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 127 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี
สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ทางเราขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) ดังต่อไปนี้
1. เปิดบริการให้เข้าศึกษาดูงาน​ ทั้งผู้ที่ทำการจองล่วงหน้า​แบบคณะไม่เกิน50คน​พร้อมหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ครบ2เข็ม​ และ​walk​ in​ ให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ​2เข็ม
2. รถที่มาเยี่ยมชม จอดภายในฟาร์มฯ​ ณ​ ร้านค้า​ และพลับพลาทรงงาน
3. ตรวจวัดอุณหภูมิทุกท่านก่อนเข้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ
4. สแกนไทยชนะ หรือลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ (สามารถให้ตัวแทนกรอกแทนได้)
5. ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน
6. รูปแบบการเข้าชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จะเป็นการพาชมจุดเรียนรู้ต่างๆ โดยมีวิทยากรบรรยายตลอดการเดินชม(เฉพาะคณะติดต่อจองล่วงหน้า)