ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ทำความรู้จัก ปลาช่อนทะเล

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ทำความรู้จัก “ปลาช่อนทะเล”

ปลาช่อนทะเล หรือ Cobia, Black salmon, Black kingfish เป็นปลาทะเลอาศัยในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

การเลี้ยงปลาช่อนทะเลของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน และเลี้ยงร่วมกับการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งแต่เดิมการเลี้ยงปลาช่อนทะเลจะทำการเลี้ยงในกระชังกลางทะเล เกษตรกรอาจมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ในการเลี้ยง เมื่อนำมาเลี้ยงในบ่อดิน ก็สามารถนำบ่อที่มีอยู่เดิม เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลากะพงเก่า มาเลี้ยงได้

ทางฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ คัดเฉพาะปลาใหญ่ มีไขมันและคุณภาพเนื้อที่ดี เนื้อจะนุ่ม อร่อยกว่าปลาชนิดเล็ก ระยะการเลี้ยง 8-10 เดือน และมีราคาขายค่อนข้างสูง เราจึงมองเห็นโอกาสนี้ ปรับปรุงเทคนิคและต่อยอดเพิ่มมูลค่า ทั้งการแล่ดิบแบบซาซิมิ การแปรรูปทำปลาช่อนแดดเดียว

สำหรับเกษตรกรหรือชาวประมงที่มีความสนใจเลี้ยงปลาช่อนทะเล หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ facebook: ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี หรือโทร 032-783529

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ