ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ขึ้นเกลือ 5/2564

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมขึ้นเกลือในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 5/2564