ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ พร้อมเปิดให้บริการ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และยังทำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 (COVID19) อย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

1. สงวนสิทธิ์ให้เข้าศึกษาดูงานเฉพาะผู้ที่ทำการจองล่วงหน้าเท่านั้น
2. รถที่มาเยี่ยมชม จะจอดรถบริเวณพื้นที่ด้านหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เท่านั้น
3. ตรวจวัดอุณหภูมิทุกท่านก่อนเข้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ
4. สแกนไทยชนะ หรือลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ (สามารถให้ตัวแทนกรอกแทนได้) 
5. ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน
6. รูปแบบการเข้าชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จะเป็นการพาชมจุดเรียนรู้ต่างๆ โดยมีวิทยากรบรรยายตลอดการเดินชม

ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยนะคะ