ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรม ย้ายลูกกุ้งจากบ่อเพาะชำ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

18 มิถุนายน 2564 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันย้ายลูกกุ้งจากบ่อเพาะชำ เข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งหนาแน่น เราจะทำการขยายผลผลิต โดยเลี้ยงกุ้งในระบบฟาร์ม Zero waste เพื่อให้กุ้งของเราได้คุณภาพดี ปลอดสารเคมี และได้ผลผลิตตรงตามที่ต้องการ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี
หรือโทร 032-783529 ในวันและเวลาราชการค่ะ