ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

”โครงการอาหารปลอดภัยธารน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์”

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

22 มิถุนายน2564 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนปลานิลสด น้ำสาหร่าย และดอกเกลือ เพื่อนำไปประกอบอาหาร 

”โครงการอาหารปลอดภัยธารน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์” (Care Box Organic Food & Snack) 
สนับสนุนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 เพชรบุรี ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

ท่านใดสนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ ติดต่อได้ที่คุณสุพจน์ กลิ่นพ่วง 092-8934462 และคุณพรชัย คุ้มมี 082-2928815 ได้เลยค่ะ