ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรม Big cleaning day 7/2564

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

30 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. เจ้าหน้าที่และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมกันเก็บสาหร่ายและวัชพืชต่างๆ บริเวณร่องน้ำโซน 1 ในกิจกรรม BIG Cleaning Day  ครั้งที่ 7/2564