ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

สงกรานต์2564

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตำรวจพลร่ม และสมาชิกฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย 2564 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว ตามรูปแบบ New normal