ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID 19 ที่กำลังระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ 
ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี 
จึงขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว