ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

6 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น.คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 8 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี 

สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ทางเราขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) ดังต่อไปนี้

1. สงวนสิทธิ์ให้เข้าใช้บริการเฉพาะผู้ที่ทำการจองล่วงหน้าเท่านั้น
2. รถที่มาเยี่ยมชม จะจอดรถบริเวณพื้นที่ด้านหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เท่านั้น
3. ตรวจวัดอุณหภูมิทุกท่านก่อนเข้าฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ
4. สแกนไทยชนะ หรือลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ (สามารถให้ตัวแทนกรอกแทนได้) 
5. ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าใช้บริการ
6. รูปแบบการเข้าชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จะเป็นการพาชมจุดเรียนรู้ต่างๆ โดยมีวิทยากรบรรยายตลอดการเดินชม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://www.modelseafarm.com/index2.php?lang=th
และ Facebook: ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี