ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

Seafarm ตามไปดูกรรมวิธีการทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่น

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Seafarm ตามไปดู✨
ทำไมสาหร่ายพวงองุ่นของเราจึงกลายมาเป็นของดีประจำฟาร์ม?